Wat is varroamijt en hoe kan het de Australische bijenindustrie en voedselproductie beïnvloeden?

Na twee jaar een pandemie te hebben meegemaakt, zijn termen als lockdowns, tracering en stroomonderbrekers bekend bij Australiërs. Belangrijkste punten: Varroamijt kan gevolgen hebben voor 35 landbouwindustrieën die afhankelijk zijn van bestuiving door bijen In andere landen heeft de parasiet geleid tot een aanzienlijke afname van de bijenpopulaties De varroamijt die in de haven van … Read more

Detectie van varroamijt in Port of Newcastle bedreigt Australische bijenindustrie

Varroamijt is gedetecteerd in bijenkasten voor bioveiligheid in de haven van Newcastle en vormt een bedreiging voor de bijenindustrie. Belangrijkste punten: Varroamijt gedetecteerd in bewakingskasten in de haven van Newcastle Een uitbraak van de parasiet kan de landbouwsector tientallen miljoenen dollars per jaar kosten Imkers rond de haven hebben het bevel gekregen om niet te … Read more